Winter ALV


Op 7 december 2018 organiseren we een winter ALV. Als scholier ben je van harte welkom! Deze ALV is bijzonder want de sollicitatieprocedure voor een nieuw bestuursjaars (2019-2020) wordt geopend en vastgelegd. Als je wilt weten hoe we een nieuw bestuur kiezen, moet je erbij zijn. Ook als je zelf een LAKS-bestuursjaar interessant vindt, is dit een goed moment om het LAKS ALV te bezoeken. Op deze ALV worden ook weer 2 leden voor de voortgangscommissie (VoCo) verkozen, doet het bestuur haar verantwoording en nog veel meer!
Daarnaast willen we graag de mening weten van onze leden, niet alleen door officiële moties maar ook door bijvoorbeeld een debat. Daarnaast is er ook tijd voor gezelligheid en ontmoeting! Gemiddeld komen er tussen de 80 en 150 scholieren naar een ALV. Dit is erg gezellig en leerzaam. De ALV zal plaatsvinden in Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, 3513 SE Utrecht. Inloop is vanaf 10.30. Het prgramma zal rond 16.30 zijn afgelopen.


 

* indicates required